Condiții generale de vânzare GUILCOR SAS

Aceste condiții generale de vânzare determină relațiile contractuale dintre GUILCOR SAS cu un capital de 100.000 € înregistrat la RCS de COUTANCES 341 972 669 sub numărul 341 972 669 al cărui sediu central este în Sartilly (50530) Route de Carolles și clienții săi. Aceste condiții generale sunt aduse în mod sistematic la cunoștința fiecărui cumpărător pentru a-i permite să facă o comandă. Faptul că un utilizator completează formularul de comandă implică acceptarea deplină a acestor condiții generale, care vor fi singurele aplicabile contractului astfel încheiat.

Articolul 1 - Domeniul de aplicare a condițiilor generale de vânzare - Comandă

1.1 Domeniul de aplicare a condițiilor generale de vânzare

Aceste condiții generale de vânzare („GTC”) se aplică oricărei comenzi pentru produse standard („Produs”) efectuate de un client („Clientul”) la compania GUILCOR, (denumită în continuare „GUILCOR”), sau pe Site-ul GUILCOR.COM, (denumit în continuare „Site-ul”). Orice comandă plasată pe site-ul GUILCOR este supusă CGV în versiunea lor în vigoare în ziua comenzii.

1.2 Comanda

Clientul recunoaște, înainte de comandă, că a fost la curent cu informațiile menționate la articolul L.111-1 din Codul consumatorului, în special cu privire la caracteristicile esențiale ale produselor și prețul acestora.

La comandă, Clientul furnizează, sub responsabilitatea sa, informațiile exacte, precise și complete necesare, referitoare în special la adresa de livrare a Produselor și / sau adresa de facturare. În caz de eroare, GUILCOR nu va fi responsabilă în niciun fel.

Validarea Comenzii de către Client formalizează în mod ferm și definitiv încheierea unui contract de vânzare cu GUILCOR, sub rezerva exercitării dreptului de retragere indicat la articolul 5 din CG.

Clientul primește apoi prin e-mail un rezumat al comenzii cu numărul comenzii, un timp de livrare sau disponibilitate în magazin și confirmarea plății.

Recomandări înainte de validarea comenzii:

Înainte de orice comandă, clientul este sfătuit să meargă la magazin pentru a se asigura că produsul corespunde așteptărilor lor.

Pentru o utilizare specifică și în special pentru utilizarea într-un ERP (Unitatea care primește publicul), Clientul trebuie să afle mai întâi despre cerințele specifice care pot fi cerute de reglementări.

Atunci când Clientul desfășoară lucrări cu Produsele, depinde de el să efectueze, în amonte. Este de datoria Clientului să verifice conformitatea Produsului în cazul exportului sau utilizării Produsului în afara Franței continentale, Produsele fiind destinat utilizării în zonele climatice temperate.

1.3 Indisponibilitatea produsului

Toate produsele noastre sunt oferite în limita stocurilor disponibile. În cazul indisponibilității produsului după plasarea comenzii dvs., vă vom informa cât mai curând posibil.

Apoi veți avea opțiunea de a anula comanda dvs. sau de a o modifica cu serviciul nostru pentru clienți prin e-mail contact@guilcor.com. Acest e-mail este protejat împotriva roboților spam, browserul dvs. trebuie să accepte JavaScript pentru a-l vedea. GUILCOR poate fi nevoit să înlocuiască un articol indisponibil cu altul cu caracteristici similare și de aceeași calitate sau mai mare la același preț.

1.4 Confirmarea comenzii dumneavoastră

Validarea comenzii este efectivă de îndată ce GUILCOR a publicat și a comunicat confirmarea de primire cumpărătorului care va fi citit mai întâi aceste Condiții generale de vânzare.

Ne rezervăm dreptul de a anula orice comandă de la un client cu care există o dispută legată de plata sau livrarea unei comenzi anterioare.

Articolul 2 - Produse

Caracteristicile esențiale ale Produselor sunt indicate pe Site-ul GUILCOR.

Pentru a satisface mai bine nevoile Clientului, oferta Produsului poate fi modificată oricând pe Site.

Înainte de utilizare sau instalare, este responsabilitatea Clientului să ia notă de etichetarea produsului, fișele tehnice, recomandările de instalare și orice informații de pe produs sau ambalajul acestuia.

Articolul 3 - Prix

Prețurile de vânzare ale Produselor sunt cele care apar pe Site în momentul Comenzii.

Orice modificare a prețului efectuată de GUILCOR ulterior Comenzii nu are niciun efect asupra acesteia.

Prețurile Produselor, pe site-ul GUILCOR.COM, sunt înțelese să includă toate taxele (TTC) la rata actuală de TVA.

În cazul unei erori tipografice în prețul unui produs sau al unui preț vădit incorect sau derizoriu, GUILCOR va notifica clienții în cauză despre eroarea menționată și poate anula Comanda produsului (produselor).

Aceste prețuri nu includ costurile de livrare. Aceste costuri de livrare sunt comunicate Clientului înainte ca acesta să confirme Comanda sa și să apară pe rezumatul Comenzii primit prin e-mail și pe factură.

Articolul 4 - Condiții de plată

Plata întregii sume a Comenzii este necesară în momentul validării Comenzii. Plata Produselor se face în numerar fără reducere.

Comenzile se plătesc cu cardul de credit.

Factura pentru Produse va fi comunicată Clientului la livrare.

Articolul 5 - Dreptul de retragere

5.1 Perioada de retragere

În cazul unei Comenzi plasate pe Site de către un consumator, Clientul are, în conformitate cu articolul L 221-18 din Codul consumatorului, o perioadă de retragere de paisprezece (14) zile de la primirea Produselor în cazul livrării .

Dincolo de această perioadă, Comanda nu poate fi anulată din acest motiv de către Client.

Dreptul de retragere nu poate fi exercitat în cazul în care Produsele, după livrare, sunt integrate și / sau fixate inseparabil cu alte produse.

5.2 Proceduri pentru exercitarea dreptului de retragere

Clientul își poate exercita dreptul de retragere prin intermediul formularului de anulare a comenzii care apare pe site sau contactând serviciul clienți GUILCOR (denumit în continuare „Serviciul clienți”).

Serviciul Clienți GUILCOR poate fi contactat:

• Prin telefon la 0233611670

• prin adresa contact@guilcor.com

• Prin poștă la următoarea adresă: GUILCOR route de carolles 50530 SARTILLY

5.3 Metode de returnare a Produselor

În termen de maximum paisprezece (14) zile de la comunicarea către GUILCOR a deciziei sale de retragere, Clientul trebuie să contacteze Serviciul Clienți pentru a conveni cu privire la modalitățile de reexpediere sau returnare a Produselor.

Produsele trebuie returnate în starea lor perfectă originală, însoțite de toate accesoriile posibile, instrucțiuni de utilizare și documentație.

Clientul returnează produsul la un magazin, pe cheltuiala sa.

După verificarea stării Produsului, GUILCOR va rambursa Clientului prin același mijloc de plată ca cel utilizat de acesta.

5.4 Rambursare

Pentru produse în stoc:

Sub rezerva respectării condițiilor de mai sus, GUILCOR se angajează să ramburseze Clientului atât prețul produselor returnate, cât și costurile livrării inițiale, în termen de paisprezece (14) zile de la data recuperării Produselor de către GUILCOR sau de la transmiterea de către Client a dovezii expedierii Produselor returnate, data selectată fiind cea a primului dintre aceste fapte.

Pentru produse personalizate sau la comandă:

Produsul fiind o fabricație specială pentru client, nu se poate solicita nicio rambursare.

Articolul 6: livrare

Pentru orice Comandă, Clientul poate alege fie livrarea la adresa pe care a indicat-o.

Costul de livrare :

Aceste costuri apar pe formularul de comandă GUILCOR.

Timpul de livrare :

Pentru Franța, termenul de livrare este de 72 de ore pentru produsele din stoc și de 5 săptămâni pentru produsele fabricate.

Cu excepția cazului în care există un termen de plată, livrarea este condiționată de plata soldului comenzii. GUILCOR va informa Clientul prin orice mijloc de comunicare cu privire la orice posibilă întârziere în livrare.

În cazul în care GUILCOR depășește termenul de livrare anunțat cu mai mult de 15 zile, Clientul poate rezilia Contractul în condițiile articolului L.216-2 din Codul consumatorului.

Termeni de livrare:

GUILCOR își rezervă dreptul de a-l obliga pe Client să suporte costurile asociate cu returnarea Produsului rezultate din informațiile incorecte date de Client.

La livrarea Produselor, Clientul trebuie să semneze bonul de livrare prezentat de transportator. Clientul trebuie să verifice starea Produselor. În cazul unei anomalii aparente (ambalaje deteriorate, produse lipsă, deteriorate sau sparte) observată în timpul livrării, Clientul trebuie:

• descrieți exact pe buletinul de livrare starea Produselor (exemple: „1 produs din 2 comandat lipsește).

• să aibă rezervări co-semnate de transportator.

• în termen de 3 zile de la livrare, informați serviciul clienți GUILCOR cu privire la această neconformitate prin e-mail la următoarea adresă contact@guilcor.com, specificând numele, prenumele și adresa acestora, precum și numărul comenzii.

GUILCOR va comunica Clientului acordul sau refuzul său cu privire la cererea de returnare a Produselor cât mai curând posibil. Costurile de returnare sunt responsabilitatea GUILCOR în acest caz.

În absența unor rezervări specifice, livrarea va fi considerată în conformitate cu Comanda.

Articolul 7 - Transferul riscului

Clientul intră în posesia Produselor la livrare.

Riscurile de pierdere, furt sau deteriorare a Produselor, precum și daunele cauzate de Produse sunt transferate Clientului de la data livrării sau retragerii Produselor din Magazin.

Articolul 8 - Garanții juridice

Produsele sunt garantate, la prezentarea facturii, în cadrul, pe de o parte, al prevederilor legale.

GUILCOR răspunde pentru defectele de conformitate a bunului cu Comanda în condițiile articolelor L. 217-4 și următoarele din Codul consumatorului și pentru defectele ascunse ale articolului vândut în condițiile prevăzute la articolele 1641 și următoarele din Cod Civil.

Garanția de conformitate:

Clientul :

• are o perioadă de doi (2) ani de la livrarea bunurilor pentru a acționa;

• poate alege între repararea sau înlocuirea articolului, sub rezerva condițiilor de cost prevăzute la articolul L. 217-9 din Codul consumatorului;

• este scutit de a furniza dovada existenței lipsei de conformitate a bunurilor în cursul celor douăzeci și patru (24) de luni de la livrarea bunurilor.

Garantarea defectelor ascunse:

Clientul poate invoca un defect ascuns inerent Produsului și îl poate face impropriu pentru utilizarea acestuia. Dacă sunt respectate condițiile articolelor 1641 și următoarele din Codul civil, acesta poate solicita fie rezolvarea vânzării, fie o reducere a prețului de vânzare în conformitate cu articolul 1644 din Codul civil.

Extrase din Codul consumatorului:

Artă. L. 217-4. - Vânzătorul livrează bunuri în conformitate cu contractul și este răspunzător pentru orice lipsă de conformitate existentă în momentul livrării.

De asemenea, este responsabil pentru orice lipsă de conformitate care rezultă din ambalaj, instrucțiunile de asamblare sau de instalare atunci când aceasta a fost încasată de acesta prin contract sau a fost efectuată sub responsabilitatea sa.

Artă. L. 217-5. - Bunul este conform contractului:

1 ° Dacă este potrivit pentru utilizarea de obicei așteptată de la un bun similar și, dacă este cazul:

• dacă corespunde descrierii date de vânzător și are calitățile pe care acesta le-a prezentat cumpărătorului sub forma unui eșantion sau model;

• dacă are calitățile pe care un cumpărător le poate aștepta în mod legitim având în vedere declarațiile publice făcute de vânzător, producător sau reprezentantul acestuia, în special în publicitate sau etichetare;

2 ° Sau dacă are caracteristicile definite de comun acord de către părți sau este potrivit pentru orice utilizare specială căutată de cumpărător, adusă la cunoștința vânzătorului și pe care acesta din urmă a acceptat-o.

Artă. L.217-12. - Acțiunea rezultată din lipsa de conformitate expiră la doi ani de la livrarea bunurilor.

Artă. L.217-16. - Când cumpărătorul solicită vânzătorului, pe parcursul garanției comerciale care i-a fost acordată în timpul achiziției sau reparării bunurilor mobile, o reparație acoperită de garanție, orice perioadă de imobilizare de cel puțin șapte zile se adaugă la durata a garanției care a rămas de executat. Această perioadă curge de la cererea de intervenție a cumpărătorului sau prevederea pentru repararea proprietății în cauză, dacă această prevedere este ulterioară cererii de intervenție.

Extrase din Codul civil:

Artă. 1641. - Vânzătorul este obligat de garanție din cauza defectelor ascunse ale articolului vândut care îl fac impropriu pentru utilizarea pentru care este destinat sau care reduc această utilizare atât de mult încât cumpărătorul nu a achiziționat-o sau ar avea i s-ar fi dat doar un preț mai mic, dacă le-ar fi cunoscut.

Artă. 1648. - Acțiunea rezultată din defecte latente trebuie să fie introdusă de cumpărător în termen de doi ani de la descoperirea defectului.

Artă. 1792-2. - Prezumția de răspundere stabilită prin articolul 1792 se extinde și asupra daunelor care afectează soliditatea elementelor echipamentului unei structuri, dar numai atunci când acestea sunt legate indisolubil de viabilitatea, fundația și lucrările structurale. Cadru, incintă sau acoperire.

Se consideră că un echipament formează inseparabil un corp cu una dintre lucrările de viabilitate, fundație, cadru, incintă sau acoperire atunci când îndepărtarea, demontarea sau înlocuirea acestuia nu poate fi efectuată fără deteriorarea sau îndepărtarea materialului acestei lucrări.

Articolul 9: Legea aplicabilă - Mediere - Instanțele competente

Aceste CGC sunt supuse legii franceze. În cazul unui litigiu, Clientul trebuie mai întâi să contacteze serviciul clienți GUILCOR prin e-mail la următoarea adresă contact@guilcor.com sau prin poștă recomandată cu confirmare de retur la următoarea adresă: route de carolles 50530 SARTILLY

În conformitate cu articolul L. 211-3 din Codul consumatorului, pentru reclamațiile deja depuse în scris la serviciul clienți GUILCOR de mai puțin de un an și care nu au dus la un acord, clientul privat poate face apel gratuit la o mediere. procedură.

Pentru a soluționa un litigiu în urma unei achiziții efectuate pe GUILCOR.COM, clientul individual poate utiliza, de asemenea, platforma extrajudiciară online de soluționare a litigiilor înființată de Uniunea Europeană și accesibilă la următoarea adresă: https: / /ec.europa .eu / consumer / odr / main /? event = main.home.show

În absența unui acord cu Serviciul Clienți GUILCOR sau în cazul eșecului medierii, dacă Clientul este o persoană fizică, jurisdicția competentă va fi cea desemnată în aplicarea regulilor dreptului comun. Dacă Clientul este un profesionist, jurisdicția competentă este Tribunalul Comercial al COUTANCES.

Articolul 10: Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal comunicate către GUILCOR de către Client sunt destinate executării corecte a Comenzilor, gestionării relațiilor comerciale și a facturilor, îmbunătățirea calității Produselor oferite, cel mai bun răspuns la așteptările Clientului, pentru stabilirea statisticilor. / sau să îi permită să beneficieze de ofertele GUILCOR, filialele sale și / sau partenerii săi comerciali. Clientul este de acord cu utilizarea datelor sale de către GUILCOR și / sau de către terți, filiale sau parteneri comerciali ai GUILCOR. În conformitate cu reglementările aplicabile datelor cu caracter personal, Clientul are dreptul de acces, rectificare și ștergere și dreptul de a limita prelucrarea care îl poate exercita prin trimiterea unui e-mail la: contact@guilcor.com sau prin scris la: GUILCOR, route de carolles 50530 SARTILLY.

Consumatorii care nu doresc să facă obiectul unei prospecțiuni comerciale prin telefon se pot înregistra gratuit pe lista de opoziție la colecționarea telefonică, Bloctel.

Articolul 11: Proprietatea intelectuală și drepturile de autor GUILCOR

Toate elementele, în special textele, imaginile, fotografiile, ilustrațiile, sunetele, muzica, puse online pe site-ul www.guilcor.com sunt, cu excepția unor mențiuni speciale, proprietatea exclusivă a GUILCOR. Ca rezultat și în aplicarea prevederilor Codului proprietății intelectuale, legilor și reglementărilor din toate țările și convențiilor internaționale, orice reprezentare și / sau reproducere, totală sau parțială, a unuia dintre elementele menționate mai sus, făcută fără GUILCOR consimțământul prealabil scris este interzis. Când vă abonați la unul dintre serviciile noastre, GUILCOR vă acordă permisiunea de a utiliza datele și elementele grafice furnizate dvs. ca parte a acestui serviciu pentru orice aplicație, cu condiția să specificați sursa acestor date și să menționați în mod explicit numele „GUILCOR”.

Serviciul Clienți GUILCOR poate fi contactat:

• Prin telefon la 0233611670

• prin adresa contact@guilcor.com

• Prin poștă la următoarea adresă: GUILCOR route de carolles 50530 SARTILLY

Dacă Clientul este un profesionist, instanța competentă este Tribunalul Comercial al COUTANCES.