CONDIȚII DE VÂNZARE 

1.1 Domeniul de aplicare al condițiilor generale de vânzare. Aceste condiții generale de vânzare („CGV”) se aplică oricărei comenzi plasate de un client („Clientul”) cu compania GUILCOR pentru produsele pe care aceasta le comercializează. Toate comenzile sunt supuse Termenilor și Condițiilor Generale în versiunea lor în vigoare în ziua prezentei Comenzi.   

1.2 Comanda 

Clientul recunoaște, înainte de Comandă, că a luat cunoștință de informațiile menționate la articolul L111-1 din Codul Consumatorului, și în special de caracteristicile esențiale ale Produselor și Serviciilor și ale prețurilor acestora. Când 

Comanda, Clientul comunica catre GUILCOR, pe responsabilitatea sa, informatiile exacte, precise si complete necesare, referitoare in special la adresa de livrare a Produselor si/sau adresa de facturare. În cazul unei erori, GUILCOR nu va fi făcut responsabil în niciun fel. Semnarea Comenzii sau confirmarea acesteia de către Client formalizează ferm și definitiv încheierea unui contract („Contractul”) cu GUILCOR. În cazul anulării totale sau parțiale a Comenzii decisă unilateral de către Client înainte de livrare, GUILCOR poate reține sumele deja plătite și poate solicita soldul Comenzii, fără a lua în calcul orice alte daune care ar putea fi plătite de către Client din cazurile menționate la articolul 6 de mai jos. 

Recomandări înainte de Comandă: Înainte de orice Comandă, Clientul este sfătuit să se asigure că Produsul corespunde așteptărilor sale, precum și condițiilor de implementare sau instalare. Pentru utilizare specifică și în special pentru utilizarea într-un ERP (Unitate care primește publicul), Clientul trebuie să se întrebe în prealabil despre cerințele specifice care pot fi cerute de reglementări. Este responsabilitatea Clientului să verifice conformitatea Produsului în cazul exportului sau utilizării Produsului în afara Franței continentale. 

 

Articolul 2: Produse și servicii  

Caracteristicile esențiale ale Produselor sunt indicate pe site-ul GUILCOR („Site-ul”). Pentru a satisface mai bine nevoile Clientului, oferta de Produs se poate modifica în orice moment pe Site. Este responsabilitatea Clientului să citească etichetarea, fișele tehnice, recomandările de instalare pentru Produs și orice notificări prezente pe Produs sau pe ambalaj înainte de utilizare sau instalare. 

2.1 Produse standard sau standard cu opțiune Un produs standard desemnează un produs conform unui standard de producție în masă. Un produs standard cu opțiune desemnează un produs conform unui standard de fabricație în serie personalizabil în funcție de opțiunile oferite de GUILCOR. 

2.2 Produse personalizate 

Produsele la comanda sunt realizate la masura la cererea Clientului.  

 

Articolul 3: Preț 

Prețurile de vânzare pentru Produsele standard sunt disponibile pe Site. Orice modificare a prețului de către GUILCOR ulterioară Comenzii nu are niciun efect asupra acesteia. Prețurile Produselor și Serviciilor includ toate taxele (TTC) la cota actuală de TVA. Aceste prețuri nu includ costurile de livrare.  

 

Articolul 4: plată 

4.1 Condiții de plată  

Plata Produselor se face în numerar, fără reducere, cu excepția cazului în care se indică altfel în confirmarea comenzii GUILCOR. Comenzile sunt plătibile prin cec prin transfer sau card bancar sau de la distanță prin furnizorul nostru de plată la distanță. Clientului i se poate cere să prezinte dovada identității în timpul plății. Factura pentru Produse va fi emisă după plata întregii Comenzi și trimisă Clientului. 

4.2 Neplata - Penalitati 

Clientul nu poate, sub pretextul unei reclamații formulate de acesta, să rețină total sau parțial sumele datorate GUILCOR și nici să efectueze despăgubiri. În plus, soldul Ordinului rămas scadent va deveni scadent. Ca o excepție pentru Clientul Profesionist, suma datorată va fi majorată cu penalități de întârziere la plata la rata aplicată de BCE plus 10 puncte procentuale și 40 EUR pentru costurile de recuperare. De asemenea, GUILCOR își rezervă dreptul de a urmări Clientul pentru despăgubiri pentru prejudiciul suferit. 

4.3 Rezervarea titlului  

 

Transferul dreptului de proprietate asupra Produselor se supune în mod expres plății integrale a prețului în principal și accesorii. 

 

Articolul 5: Livrare – Colectarea Produselor în magazin Pentru orice Comandă, Clientul poate alege livrarea la adresa dorită. 

5.1 Livrare 

Costuri de livrare: Aceste costuri apar pe Formularul de Comanda GUILCOR. 

Termen de livrare: Pentru Franta, timpul de livrare este de 72 de ore pentru produsele aflate in stoc si de 5 saptamani pentru produsele aflate in productie. Cu excepția cazului în care se acordă termenul limită de plată, livrarea este condiționată de plata soldului Comenzii. GUILCOR va informa Clientul prin orice mijloc de comunicare despre orice posibilă întârziere a livrării. În cazul în care GUILCOR depășește termenul de livrare anunțat cu mai mult de 15 zile, Clientul poate rezilia Contractul în condițiile articolului L.216-2 din Codul Consumatorului. 

Condiții de livrare: GUILCOR își rezervă dreptul de a face Clientul să suporte costurile legate de reexpedierea Produsului rezultate din informațiile incorecte furnizate de Client. La livrarea Produselor, Clientul trebuie sa semneze bonul de livrare prezentat de transportator. Clientul trebuie să verifice starea Produselor. În cazul unei anomalii aparente (ambalaj deteriorat, produse lipsă, deteriorate sau sparte) observată la livrare, Clientul trebuie: 

descrieți exact pe bonul de livrare starea Produselor (exemplu: „lipsește 1 produs din 2 comandat). 

au orice rezervă semnate de către transportator. 

în termen de 3 zile de la livrare, informați serviciul clienți GUILCOR despre această nerespectare prin e-mail la următoarea adresă contact@guilcor.com, specificând numele, prenumele și adresa acestora precum și numărul Comenzii. GUILCOR va comunica Clientului acordul sau refuzul său la cererea de returnare a Produselor în cel mai scurt timp posibil. Costurile de retur sunt în sarcina GUILCOR în acest caz. În lipsa unor rezerve specifice, livrarea va fi considerată conformă Comenzii. 

 

Articolul 6: Transferul riscurilor 

Clientul intră în posesia Produselor în momentul livrării acestora. Riscurile de pierdere, furt sau deteriorare a Produselor, precum și daune cauzate de Produse sunt transferate Clientului la livrare. 

 

Articolul 7: Garanții    

Produsele si Serviciile sunt garantate, la prezentarea facturii pentru prevederile legale. Se precizează că prestarea serviciilor post-vânzare sub garanții legale se realizează doar în Franța continentală, cu excepția Teritoriilor de peste mări și Corsica. 

7.1 Garanție legală  

GUILCOR răspunde pentru vicii de conformitate ale bunurilor cu Comanda în condițiile articolelor L.217-4 și următoarele din Codul Consumului și pentru vicii ascunse ale articolului vândut în condițiile prevăzute la articolele 1641 și următoarele Codul civil. 

Extrase din Codul Consumatorului: Garantia conformitatii: Clientul: beneficiaza de o perioada de doi ani de la livrarea bunurilor pentru a actiona; 

poate alege între repararea sau înlocuirea bunurilor, în condițiile de cost prevăzute de articolul L. 217-9 din Codul consumatorului; 

este scutită de a face dovada existenței neconformității bunurilor în cele douăzeci și patru de luni de la livrarea mărfii. Garantie impotriva viciilor ascunse: 

Clientul poate invoca un defect ascuns inerent Produsului și îl poate face impropriu pentru utilizarea acestuia. Dacă sunt respectate condițiile articolelor 1641 și următoarele din Codul civil, acesta poate solicita fie rezolvarea vânzării, fie o reducere a prețului de vânzare în conformitate cu articolul 1644 din Codul civil. 

Extrase din Codul Consumatorului: art. L.217-4. Vânzătorul livrează bunurile în conformitate cu contractul și răspunde pentru orice neconformitate existentă la momentul livrării. El raspunde si pentru defectele de conformitate rezultate din ambalare, instructiuni de asamblare sau instalare atunci cand aceasta a fost responsabilitatea sa prin contract sau a fost efectuata sub responsabilitatea sa. 

Artă. L.217.5. - Imobilul este conform contractului: 

1 ° Dacă este potrivit pentru utilizarea de obicei așteptată de la un bun similar și, dacă este cazul: 

dacă corespunde descrierii date de vânzător și posedă calitățile pe care vânzătorul le-a prezentat cumpărătorului sub formă de eșantion sau model; 

dacă prezintă calitățile la care un cumpărător se poate aștepta în mod legitim, având în vedere declarațiile publice făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special în publicitate sau etichetare; 

2 ° Sau dacă are caracteristicile definite de comun acord de către părți sau este potrivit pentru orice utilizare specială căutată de cumpărător, adusă la cunoștința vânzătorului și pe care acesta din urmă a acceptat-o. 

Artă. L.217-12. – Acțiunea rezultată din neconformitate se prescrie la doi ani de la livrarea mărfii. Artă. L.217-16. Atunci când cumpărătorul solicită vânzătorului, pe parcursul garanției comerciale care i-a fost acordată în timpul achiziționării sau reparației bunurilor mobile, o refacere acoperită de garanție, la restul rămas se adaugă orice perioadă de imobilizare de Cel puțin șapte zile. perioada de garantie. Acest termen curge de la cererea de intervenție a cumpărătorului sau de la punerea la dispoziție pentru reparație a bunurilor în cauză, dacă această punere la dispoziție este ulterioară cererii de intervenție.  

Extrase din Codul civil: 

Artă. 1641. - Vânzătorul este obligat de garanție din cauza defectelor ascunse ale articolului vândut care îl fac impropriu pentru utilizarea pentru care este destinat sau care reduc această utilizare atât de mult încât cumpărătorul nu a achiziționat-o sau ar avea i s-ar fi dat doar un preț mai mic, dacă le-ar fi cunoscut. 

Artă. 1648. - Acțiunea rezultată din defecte latente trebuie să fie introdusă de cumpărător în termen de doi ani de la descoperirea defectului. 

Artă. 1792-2. - Prezumția de răspundere stabilită prin articolul 1792 se extinde și asupra daunelor care afectează soliditatea elementelor echipamentului unei structuri, dar numai atunci când acestea sunt legate indisolubil de viabilitatea, fundația și lucrările structurale. Cadru, incintă sau acoperire. 

Se consideră că un echipament formează inseparabil un corp cu una dintre lucrările de viabilitate, fundație, cadru, incintă sau acoperire atunci când îndepărtarea, demontarea sau înlocuirea acestuia nu poate fi efectuată fără deteriorarea sau îndepărtarea materialului acestei lucrări. 

  

Articolul 8: Legea aplicabilă - Mediere - Instanțele competente 

Acești Termeni și Condiții Generale se supun legii franceze. În cazul unei dispute, Clientul trebuie să contacteze mai întâi serviciul clienți GUILCOR prin e-mail la următoarea adresă contact@guilcor.com sau prin scrisoare recomandată cu AR la adresa 

urmatoare: route de carolles 50530 SARTILLY 

În conformitate cu articolul L. 211-3 din Codul consumatorului, pentru reclamațiile deja depuse în scris la serviciul clienți GUILCOR de mai puțin de un an și care nu au dus la un acord, clientul privat poate face apel gratuit la o mediere. procedură.  

În absența unui acord cu Serviciul Clienți GUILCOR sau în cazul eșecului medierii, dacă Clientul este o persoană fizică, jurisdicția competentă va fi cea desemnată în aplicarea regulilor dreptului comun. Dacă Clientul este un profesionist, jurisdicția competentă este Tribunalul Comercial al COUTANCES. 

 

Articolul 9: Date cu caracter personal 

Datele personale comunicate către GUILCOR de către Client sunt destinate executării corecte a Comenzilor, gestionării relațiilor comerciale și a facturilor, îmbunătățirea calității Produselor oferite, cel mai bun răspuns la așteptările Clientului, precum și stabilirea de statistici comerciale și/sau să îi permită să beneficieze de ofertele GUILCOR, filialele și/sau partenerii săi comerciali. Clientul este de acord cu utilizarea datelor sale de către GUILCOR și/sau de către terți, filiale sau parteneri comerciali ai GUILCOR. În conformitate cu reglementările aplicabile datelor cu caracter personal, Clientul are un drept de acces, rectificare și ștergere și dreptul de a limita prelucrările care îl privesc pe care le poate exercita prin trimiterea unui e-mail la : contact@guilcor.com sau prin scris spre: GUILCOR, route de carolles 50530 SARTILLY. Consumatorii care nu doresc să facă obiectul unei prospectări comerciale telefonice se pot înscrie gratuit pe lista de opoziție a colportării telefonice, Bloctel. 

 

Serviciul Clienți GUILCOR poate fi contactat: • Telefon la 0233611670 • prin adresa contact@guilcor.com • Prin poștă la următoarea adresă: GUILCOR route de carolles 50530 SARTILLY